Rychlý kontakt

E-mail: info@re-habilis.cz

 

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

Ostrava - Poruba - ambulantní fyzioterapie

 • Mgr. Tomáš Cupian
  • +420 606 208 086

Jihomoravský kraj - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Miroslav Dominik
  • + 420 777 608 379

Jihomoravský kraj - domácí fyzioterapie

Kraj Vysočina - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Aneta Dominiková
  • + 420 777 907 286

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

 • Tomáš Gašparík DiS.
  • +420 604 528 497

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST


PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

 

2015

JANURA, M., GALLO, J., SVOBODA, Z., ŠVIDERNOCHOVÁ, D., KRISTINÍKOVÁ, J. Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2015, roč. 2015, s. 663-670. 

2014

SOCHOROVÁ, H., KRHUTOVÁ, L., KRISTINÍKOVÁ, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotně sociální práce na Ostravské univerzitě. Sociální práce v kontextu lidských práv. Česká republika: Gaudeamus, 2014. s. 249-256. [2015-10-10]. ISBN 978-80-7435-533-2

2014

VYSKOTOVÁ, J., KRHUTOVÁ, Z., KRISTINÍKOVÁ, J., KONDZIOLKOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, K., POŠTULKOVÁ, M., DOBEŠOVÁ, P., ZACHAROVÁ, E. Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-51. [2014-12-04]. ISBN 978-80-7464-660-7

2014

SVOBODA, Z., HECKEL, A., GALLO, J., KRISTINÍKOVÁ, J., JANURA, M. Vliv rehabilitační intervence a hipoterapie na rozložení tlaků na kontaktu nohy s podložkou při chůzi u pacientů s chronickými degenerativními poruchami páteře. Rehabilitácia. 2014, roč. 51, s. 139-149.

2013

KRISTINÍKOVÁ, J., SOCHOROVÁ, H., POŠTULKOVÁ, M. Protetická fyzioterapie. Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 1. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 75-80. ISBN 978-80-7464-146-6

2013

KRISTINÍKOVÁ, J., SOCHOROVÁ, H., POŠTULKOVÁ, M. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 165-170. ISBN 978-80-7464-354-5

2013

KRISTINÍKOVÁ, Jarmila, SOCHOROVÁ, Hana, POŠTULKOVÁ, Markéta. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 74 s.

2013

KRHUTOVÁ, Zdeňka, KRISTINÍKOVÁ, Jarmila. Rehabilitační propedeutika 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 103 s. ISBN 978-80-7464-439-9.

2013

KRISTINÍKOVÁ, Jarmila. Vyšetřovací metody v ortotice a protetice. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 85 s. ISBN 978-80-7464-341-5.

2012

KRISTINÍKOVÁ, J. EBP v rehabilitačních oborech - první zkušenosti s výukou. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 63-64. [2012]. ISBN 978-80-7368-967-4

2012

KRISTINÍKOVÁ, Jarmila, SOCHOROVÁ, Hana, POŠTULKOVÁ, Markéta. Protetická fyzioterapie. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 66 s.

2012

SOCHOROVÁ, H., KRISTINÍKOVÁ, J. Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření. Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta, 2012. s. 19-21. [2012-10-25]. ISBN 978-80-7464-182-4

2012

POŠTULKOVÁ, M., KRISTINÍKOVÁ, J., SOCHOROVÁ, H. Výuka rehabilitačních oborů v modulech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 42-43. [2012-10-25]. ISBN 978-80-7464-182-4

2011

KRISTINÍKOVÁ, Jarmila. Evidence Base Practice v rehabilitačních oborech. Lékařská fakulta OU: OPTYS, 2011. 62 s. ISBN 978-80-7464-094-0.

2011

KRISTINÍKOVÁ, Jarmila. Rehabilitace v geriatrii. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita, 2011. 73 s. ISBN 978-807368-829-5.

2011

KRHUTOVÁ, Zdeňka, VYSKOTOVÁ, Jana, KRISTINÍKOVÁ, Jarmila. Techniky v kinezioterapii 2, 3. Ostrava: Ostravská univerzitav Ostravě, 2011. 119 s. ISBN 978-80-7464-093-3.

2011

KRHUTOVÁ, Zdeňka, VYSKOTOVÁ, Jana, KRISTINÍKOVÁ, Jarmila, KONDZIOLKOVÁ, Jolana. Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1. Lékařská fakulta OU: OPTYS, 2011. 113 s. ISBN 978-80-7464-092-6.

2009

BUŽGOVÁ, R., BUŽGA, M., KRISTINÍKOVÁ, J. WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation. Acta Medica Martiniana. 2009, roč. 9, s. 33-40. ISSN 1335-8421.

2014

SOCHOROVÁ, H., KRHUTOVÁ, L., KRISTINÍKOVÁ, J. Prezentace: Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. [2014-10-10-2014-10-11].

2014

KRISTINÍKOVÁ, J., KÝVALOVÁ, I. Prezentace: První zkušenosti s kurzy Správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem. Soláň. [2014-01-24-2014-01-25].

2012

KRISTINÍKOVÁ, J. Prezentace: Bandážování amputačního pahýlu z pohledu fyzioterapeuta. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. [2012-11-24-2012-11-24].

2012

KRISTINÍKOVÁ, J. Prezentace: Evidence Based Practise v léčebné rehabilitaci. Rožnov pod Radhoštěm. [2012-04-25-2012-04-27].

2012

KRISTINÍKOVÁ, J., KÝVALOVÁ, I., FILIP, M. Prezentace: Kurzy správné a bezpečné manipulace s imobilním pacientem jako prevence vertebrogenních potíží zdravotnického personálu. Rehabilitační sanatorium Karviná. [2012-01-20-2012-01-21].

2012

KRISTINÍKOVÁ, J. Prezentace: Rehabilitační ošetřovatelství. Rožnov pod Radhoštěm. [2012-04-25-2012-04-27].

2012

KRISTINÍKOVÁ, J. Prezentace: Test Amputee mobility Predictor jako nástroj objektivního hodnocení funkční kapacity pacientů po amputaci dolní končetiny. Rehabilitační sanatorium Karviná. [2012-01-20-2012-01-21].