Rychlý kontakt

E-mail: info@re-habilis.cz

 

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

Ostrava - Poruba - ambulantní fyzioterapie

 • Mgr. Tomáš Cupian
  • +420 606 208 086

Jihomoravský kraj - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Miroslav Dominik
  • + 420 777 608 379

Jihomoravský kraj - domácí fyzioterapie

Kraj Vysočina - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Aneta Dominiková
  • + 420 777 907 286

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

 • Tomáš Gašparík DiS.
  • +420 604 528 497

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Martina Tomanková
  • +420 602 376 969

ČERPÁNÍ FKSP


(Fond kulturních a sociálních potřeb)
 

- Zaměstnavatelé veřejného sektoru napojení na státní (resp. komunální) rozpočet (tedy organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky - obcemi nebo kraji) zřizují ve prospěch svých zaměstnanců fondy kulturních a sociálních potřeb.

- O použití peněz z fondu spolurozhoduje se zaměstnavatelem odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze na výdaje podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., v platném znění. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní (tedy žádný automatický) nárok.

Z fondu lze zejména:

 • přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost,
 • hradit nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance a přispívat zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění,
 • přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení zajišťované zaměstnavatelem, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům,
 • na základě písemné smlouvy poskytnout z prostředků fondu půjčku na pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení, na koupi bytového zařízení,
 • přispívat zaměstnancům na závodní stravování,
 • přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreační pobyty, včetně rehabilitace, a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí,
 • přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,
 • poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popř. jejich nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací,
 • hradit za zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo jeho část,
 • poskytovat příspěvek odborové organizaci, která působí u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace,
 • poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech; při pracovních a životních výročích.