Rychlý kontakt

E-mail: info@re-habilis.cz

 

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

Ostrava - Poruba - ambulantní fyzioterapie

 • Mgr. Tomáš Cupian
  • +420 606 208 086

Jihomoravský kraj - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Miroslav Dominik
  • + 420 777 608 379

Jihomoravský kraj - domácí fyzioterapie

Kraj Vysočina - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Aneta Dominiková
  • + 420 777 907 286

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

 • Tomáš Gašparík DiS.
  • +420 604 528 497

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

 • Bc. et Bc. et Mgr. Hana Mičulková
  • +420 602 347 784

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Jana Santariusová 
  • +420 608 066 559

Nabízené služby


Charakteristika poskytování péče

Péče v REHABILITACI Re-habilis je poskytována vysokoškolsky vzdělanými, registrovanými fyzioterapeuty, schopnými pracovat samostatně bez odborného dohledu. Terapeuté využívají veškerých potřebných znalostí a dovedností nabytých během studia, několikaleté praxe a také z mnoha kurzů specializovaných konceptů opírajících se o neurofyziologické podklady.

Samozřejmostí je neustále vzdělávání v oboru tak, abychom Vám mohli ještě lépe, kvalitněji a rychleji pomoci. Ve srovnání s konkurencí pracujeme zásadně celistvě, tzn. neúčtujeme zvlášť jednotlivé léčebné koncepty, metodiky apod.

 

Formy poskytované péče (v) REHABILITACI Re-habilis:

 • ambulantní forma - viz kontakty
 • terénní služba – v domácím prostředí či Vámi určených prostorách
 • konzultace, poradenství

V ambulantní péči je terapeutická intervence poskytována u akutních a chronických potíží pohybového aparátu, a to zejména u těchto diagnóz:

 • neurologická onemocnění (cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna, míšní poranění, poranění mozku, periferní paréza),
 • bolesti kloubů, degenerativní a autoimunitní kloubní onemocnění (artrózy, revmatoidní artritida,  Bechtěrevova choroba apod.),
 • bolesti páteře nebo její části, hernie (výhřezy) plotének,
 • bolesti hlavy a migrény na podkladě dysfunkce (špatné funkce) krční páteře,
 • poranění svalově-kosterního aparátu,
 • pooperační a poúrazové stavy,
 • sportovní fyzioterapie,
 • vadné držení těla (skoliózy….),
 • kinesiotejpování pupečních kýl a prevence břišních kolik u novorozenců,

V terénní (domácí) péči poskytujeme terapii zejména jedincům, kterým jejich vážný pohybový handicap či jiná komplikace neumožňují návštěvu naší ambulance. Jsou to jedinci zejména s neurologickým deficitem. Zaměřujeme se převážně na terapii jedinců po:

 • poranění páteře a míchy,
 • poranění mozku,
 • cévní mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou,
 • po domluvě ošetřujeme i jiné diagnózy.

 

Standardní postup při prvním setkání s klientem

Na základě vstupního kineziologického vyšetření stanovíme rehabilitační diagnózu navrhneme krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán, vše za neustálé konzultace s klientem. Obvykle tento postup završujeme zacvičením do autoterapie s cílem ovlivnit pohybový režim běžného denního života klienta.

Náplň individuální pohybové terapie se vždy odvíjí od stanovené rehabilitační diagnózy a anamnestických údajů, a neustálé konzultace s klientem. Samozřejmě, pokud jste podstoupili jakákoliv lékařská vyšetření, které se týkají Vašeho aktuálního problému, a máte zdravotnickou dokumentaci k dispozici, vezměte ji, prosím, s sebou.

U masáží je postup obdobný. Podle daného problému, kineziologického zhodnocení problému terapeutem a konfrontací s přáním klienta je poskytnuta masáž.

Vyšetření a terapie jsou účtovány bez spoluúčasti pojišťoven.