Rychlý kontakt

E-mail: info@re-habilis.cz

 

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

Ostrava - Poruba - ambulantní fyzioterapie

 • Mgr. Tomáš Cupian
  • +420 606 208 086

Jihomoravský kraj - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Miroslav Dominik
  • + 420 777 608 379

Jihomoravský kraj - domácí fyzioterapie

Kraj Vysočina - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Aneta Dominiková
  • + 420 777 907 286

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

 • Tomáš Gašparík DiS.
  • +420 604 528 497

Moravskoslezský kraj - domácí fyzioterapie

 • Mgr. Martina Tomanková
  • +420 602 376 969

Fyzioterapeutické metody


Rehabilitace Re-habilis poskytuje klientům individuální pohybovou terapii. Jedná se o ovlivnění pohybové soustavy pomocí specifických přístupů typických pro fyzioterapii. Cílem individuální pohybové terapie je, aby pohyb vyvolal žádoucí (příznivý, léčebný) efekt a ten se opakováním fixoval a prohluboval.


BAZÁLNÍ PROGRAMY A PODPROGRAMY - (dále jen BPP)- Jedním z hlavních úkolů konceptu BPP je pracovat s hybnými programy, které se týkají těla jako celku, a důsledně dbát na parametry fyziologie těchto pohybových programů. [celý text]

DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE - je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS). [celý text]

KLAPPOVO LEZENÍ - podstatou této metody je cvičení pohybu po čtyřech končetinách sloužící k trojrozměrné mobilizaci páteře a ke korekci jejich vadných zakřivení, ale také ke zlepšování svalové síly a koordinace. [celý text]

METODA SESTRY KENNY (DERMO-NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE) - jde o speciálně vypracovanou metodiku původně pro léčbu u dětské obrny v období její epidemie ve 30. a 40. letech 20. století. [celý text]

PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE (PNF) - PNF je ucelený přístup, jehož základní filosofií je myšlenka, že každý člověk včetně toho s disabilitou (omezením až znemožněním některých fyzických, psychických nebo sociálních funkcí a činností vyplývající např. z choroby, závady, poruchy nebo stáří) má nevyužitý existující potenciál (Kabat, 1950). [celý text]

MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNA - tato základní dovednost fyzioterapeutů je založena na schopnosti určit pohmatem napětí měkkých tkání/kůže, podkoží, vazivových obalů, svalů a zjistit přítomnost kloubních blokád. Je důležitá při určení a ošetření téměř všech poruch pohybového systému člověka.


SPIRÁLNÍ DYNAMIKA (SPIRALDYNAMIK) - spirální dynamika je koncept, který se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu - jeho trojrozměrnou hybností. [celý text]

ŠKOLA ZAD - jde o systém, který učí optimalizovat chování člověka v zátěžových situacích, vyvarovat se přetížení a bolestem pohybového aparátu (prevence bolestí zad, vadného držení těla a vertebrogenních poruch)
 

SM SYSTÉM - název zdravotního cvičení „SM systém“ je zkratka dvou slov stabilní = pevné a mobilní = pohyblivé. Principem je spirální stabilizace páteře. Typická pro celý koncept je systematická péče o páteř a pohybový aparát. Toto cvičení je vhodné jako léčebný prostředek, dále jako součást prevence problémů pohybového aparátu a u sportovců je vhodný jako doplněk kondičního tréninku. [celý text]

TEJPOVÁNÍ - je ve sportu a sportovním lékařství již řadu let standardně využívanou metodou. V posledních letech však tato metoda pronikla i do rehabilitace, kde zaznamenala značný úspěch při léčbě poruch pohybového aparátu u běžné populace. [celý text]


MÍČKOVÁ FACILITACE - využívá měkké molitanové míčky různých velikostí k mechanickému ovlivňování a normalizaci přirozených schopností měkkých tkání. Pružnost a protažitelnosti. Právě tyto vlastnosti jsou při poruchách změněny.

MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ - lymfatický (mízní) oběh se velmi podobá oběhu krevnímu. Větší lymfatické cévy jsou podobné jako žíly, lymfatické kapiláry jsou rozptýleny přes celé tělo. Součástí tohoto systému jsou i lymfatické uzliny a orgány (kostní dřeň, slezina, brzlík). [celý text]

KLASICKÁ MASÁŽ - masáže jsou jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod. Dnes se řadí k hlavním doplňkům rehabilitační léčby, např. při terapii bolestivých zad. Nezanedbatelný v dnešní době je také relaxační účinek. [celý text]

Sball® therapy - Je terapeutická metoda, která vede k uvědomění si vlastního těla pomocí vedeného pohybu s míčem o průměru 20 nebo 30 cm v trojrozměrné dimenzi. Sball ® doprovází 3-rozměrné pohyby impulzem terapeuta, upravuje pohyby v kloubech a navozuje koordinaci a kontrolu volních pohybů. [celý text]

Bobath koncept - Bobath koncept je systémový diagnostický a terapeutický koncept, kteří řeší problematiku poruch funkce pohybu a kontroly postury, které jsou způsobeny poruchou CNS. Využívá se jak u dětských pacientů (DMO) tak u dospělých pacientů, převážně po CMP, ale i u jiných patologií CNS. [celý text]

Feldekreisova ® metoda - Principem je uvědomění si sama sebe prostřednictvím pohybu. Obnovuje schématické vzory a postupy pohybů tím, že se je snaží propojit v jiném kontextu - tj. záměrně mění jejich orientaci, prostor a načasování - a následně zautomatizovat tak, aby zůstaly funkční, tj. dokázali se ve stejné kvalitě přizpůsobit jakékoliv nové situaci. [celý text]

Akrální koaktivační terapie ® - Autorkou metody je PhDr. Ingrid Palaščáková-Špringrová, Ph.D., která stavěla při koncepci této terapeutické metody na Cvičení dle R. Brunkow. Cvičení podle Akrální koaktivační terapie ® vede k napřímení páteře a tonizaci svalů a stabilizuje tak celý pohybový systém. [celý text]

Forma-Funkce-Facilitace - Autorkou terapeutického přístupu je Bc. Clara-Marie Helena Lewitová. Fyzioterapeut odvozuje z napětí měkkých tkání a reakcí celého těla kvalitu pohybových funkcí. Terapeutickými vstupy, zejména taktilními, mění a ovlivňuje vnímání a tím také funkci směrem k optimálním pohybovým stereotypům. [celý text]

Vojtova metoda reflexní lokomoce - Vojtův princip je diagnostický a terapeutický systém, který se stal součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované motorické vzory, které jsou v něm uloženy tzv. holograficky. [celý text]

Bazální stimulace ® - Bazální stimulace® je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Terapeutické prostředky bazální stimulace integrované do péče o pacienta mají význam jak např. [celý text]